Во индутриското производство дури и најмала грешка, може да предизвика застој на производството. Со цел производителите да бидат конкурентни на глобалниот пазар, потребно е да ги испочитуваат договорените рокови, Shell перманентно тежи да корисниците на нивните производи да можат да ги зголемат капацитетите, го намалат времето на застој и да ја намалат цената на производот со примена на квалитетни производи од Shell.
Shell со својата понуда на производи кои се високо квалитетни и со исклучителни технички карактеристики, кои се произведуваат по најсовремена технологија, им овозможуваат на клиентите непречено водење на нивните бизниси со смалување на нивните трошоци.
Градежна индустрија
Честите дефекти кај градежните машини можат да создадат големи проблеми во однос на договорените рокови за изведба.
Фамилијата на Shell Rimula ги содржи маслата за сите делови на градежните машини, вклучувајќи ги и Shell Spirax масла за менувачи и диференцијали, Shell Spirax ATF за автоматски менувачи и Shell Gadus масти. Со примена на овие лубриканти вие можете да бидете сигурни дека вашата градежна машинерија е комплетно заштитена.

ЕЛЕКТРАНИ

Компанијата Shell секоја година вложува огромни средства во своите лаборатории во Азија, Европа и САД со цел развој и унапредување на своите лубриканти. Доказ за квалитетот на Shellе фактот што многу електрани во светот ги користат токму Shell-овите прозводи

Дизел и бензински генератори и турбокомпресори
Јаглен, дизел или комбинирани електрани
Ветерници
Пренос и дистрибутивна мрежа
Со употребата на Shell-овите лубриканти се смалуваат цените на амортизација:
Овозможуваат подобра заштита
Ја смалуваат потрошувачката на масло
Овозможуваат поголема продуктивност

ЗЕМЈОДЕЛИЕ

Успешното производство во земјоделието подразбира веродостојни земјоделски машини. Современите земјоделски машини побаруваат современи лубриканти кои обезбедуваат максимална сигурност и резултат. Shell Rimula моторните масла овозможуваат сигурна заштита на моторите независно од временските и теренски услови.
Фамилијата на Shell Rimula моторните масла содржат масла за сите делови на земјоделските машини. Shell Spirax масло за менувачи и диференцијали. Shell Spirax ATF за автоматски менувачи и Shell Gadus масти. Со употребата на Shell-овите производи можете да бидете сигурни дека добивате најдобра и доверлива заштита при максимални перформанси на вашите машини.