ПРОДУКТИ

Gadus S1 V220 2

Опис на продуктот

Квалитетна повеќенаменска литиумска маст со EP (екстремен притисок) адитиви која се користи за генерално подмачкување на најразлични површини и/или изложени на надворешни контаминенти. Температурен интервал на користење: -20°C до +110°C.

18, 180

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ