ПРОДУКТИ

Gadus S2 U460 L 2

Опис на продуктот

Маст со висок перформанс наменета за тешки апликации. Таа содржи глина како згуснувач, што што овозможува подобро подмачкување над температурните лимитикои се крактеристични за литиумовите масти.Минералното базното масло кое влегува во составот е со висок квалитет, рафинирано со растворувач, и има висока вискозност, што обезбедува одлична отпорност на оксидација и евапорација. Оксидационата стабилност е подобрена со високотемпературен инхибитор.Температурен интервал на користење: -10°C до 180°C.

18

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ