ПРОДУКТИ

Gadus S2 V220 00

Опис на продуктот

Високо квалитетна повеќенаменска маст добиена од комбинација на минерално масло со висок индекс на вискозност, литиум хидроксистеарат и дополнителни адитиви кои ги заштитуваат подмачканите делови од висок притисок при работа. Температурен интервал на користење:-30°C до 110°C.

18

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ