ПРОДУКТИ

Gadus S2 V220 AC 2

Опис на продуктот

Повеќенаменска квалитетна маст со висок индекс на вискозност на минералното масло и комбинација од Калциум/Литиум сапуни. Содржи адитиви кои овозможуваат заштита на помачканите делови од висок притисок, абење, корозија и оксидација. Маст која е постојана во присуство на влага и прашина со што опфаќа поширока употреба. Температурни интервали на користење: -20°C до 130°C. Краткотрајно ги задржува своите перформанси и при температура од 140°C.

0,4

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ