ПРОДУКТИ

Gadus S4 V45AC00/00

Опис на продуктот

Gadus S4 V45AC е напредна повеќенамеска течна маст која се користи во системите за централно подмачкување. Маста се состои од комбинација на високо рафинирано минерално масло, синтетско базно масло, комбинација од литиум/калциумови сапуни и дополнително внимателно одбрани адитиви кои ги заштитуваат подмачканите делови при секакви услови на работа. Температурни интервали на користење: -40°C do 120°C. Краткотрајно ги задржува своите перформанси и при температура од 130°C.

18

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ