ПРОДУКТИ

Morlina S2 B 150

Опис на продуктот

Индустриско масло со високи перформанси кое овозможува одлична заштита на индустриските лагери и затворените индустриски системи со циркулационо масло, кое има оксидациона стабилност и ја одвојува водата (три пати побрзо од индустрискиот стандард) во текот на работниот процес. Ги исполнува барањата за индустриските лагери на Morgan и Danieli. Создадено од високорафинирано базно масло, содржи инхибитори за оксидација и рѓа и продолжен век на траење на маслото со што се овозможува ефикасно подмачкување. Подмачканиот слој (филм) останува постојан и се задржува помеѓу критичните тешко оптеретени делови благодарение на одличната способност за одвојување на водата, додека способноста за брзо истиснување на воздухот оневозможува оштетување на деловите и пумпата. Заштитува од корозија и создавање на талог. Се препорачува за индустриски системи со циркулационо масло, системи со лизгачки и тркалачки лагери, редуктори со мало и средно оптеретување кои немаат потреба од ЕП (еxtreme pressure) адитиви. Спецификации и одобрувања од производители на опрема: Morgan ʺMorgoil®ʺ Lubricant Specification New Oil (Rev. 1.1); Danieli Standard Oil 6.124249.F; DIN 51517-1-tip C; DIN 51517-2-tip CL.

20

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ