ПРОДУКТИ

Morlina S2 BL 10

Опис на продуктот

Индустриско масло со ниска вискозност кое е особено наменето за вретена кои работат со голема брзина. Создадено од високорафинирано базно масло, збогатено со инхибитори за оксидација и рѓа кои овозможуваат одлична оксидациска стабилност, причинета од топлина во присутво на воздух, вода и метални катализатори, како на пример бакар, што овозможува продолжен живот на маслото и намалување на трошоците за одржување. Не содржи цинкови адитиви. Се карактеризира со продолжен век на траење (три пати подолг од индустрискиот стандард) обезбедувајќи ефикасно подмачкување во услови на високи работни температури. Сигурна заштита од корозија во текот на интервалот на замена. Спецификации и одобрувања од производителите на опрема: Cincinnati Machine P-65 (ISO VG 2);Cincinnati Machine P-62 (ISO VG 5,10).

20, 209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ