ПРОДУКТИ

Shell Corena S3 R 68

Опис на продуктот

Високо квалитетно масло дизајнирано за врвно подмачкување на ротирачки клипни и црвести (пропелерски) воздушни компресори. Ова компресорско масло содржи адитиви од напредна технологија кои овозможуваат одлична заштита при температури на излезниот воздух и над 100°C и притисок до 20 бари. Интервалите на промена на ова масло се до 4.000 работни саати. Погодно е за компресори на поголем број на производители на опрема. Спецификации и одобрувања од производители на опрема: ISO 6743-3:2003(E) L-DAH.

20

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ