ПРОДУКТИ

Shell Diala S4 ZX-I

Опис на продуктот

Diala S4 ZX-I електроизолациско масло, дизајнирано да ги задоволи потребите на најновите електрични трансформатори. Произведено е со базно масло од GTL (gas to liquid) технологијата кое не содржи сулфур. Базното масло од кое е составено ова масло се одликува со одлична композициска конзистентност, а со тоа има и одлична оксидативна отпорност, не содржи PCB, DBDS и пасиватори. Овозможува продолжени интервали на замена на маслото и ги задоволува новите индустриски испитувања за корозија на бакар. Добрата вискозноста на ова масло на ниски температури овозможува соодветен трансфер на топлина во внатрешноста на трансформаторот дури и при ниски почетни работни температури. Спецификации и одобрувања: IEC 60296 (2012): Tабела 2, Трансформаторско масло (I) (инхибирано масло) Сектор 7.1 (Висока оксидациска стабилност и ниска содржина на сулфур).

209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ