ПРОДУКТИ

Shell Spirax S3 AS 80W-140

Опис на продуктот

Високо квалитетно масло за диференцијали, посебно наменето за возилата на Scania. Shell Spirax S3 AS 80W-140 е наменето за користење кај различни диференцијали на авотмобили кои работат во тешки услови на возење.Употребта на адитиви со висок перформанс и селекцијата на базно масло овоможува продолжен интервал на замена во некои апликации. Исто така, маслото може да се користи во несинхронизирани и одредени синхронизирани менувачи кај тешко оптоварени возила за кои се специфицира GL-5 и MT-1. Спецификации: Scania: STO 1:0; RVI P1370; API:GL-5, MT-1; ZF TE-ML 12E, 05A, 16C, 21A.

209L

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ