ПРОДУКТИ

Shell Tellus S2 MX 46

Опис на продуктот

Shell Tellus S2 MX – висококвалитетно хидраулично масло дизајнирано од Група II на базни масла кои овозможуваат извонредна заштита и ефикасност при работа кај поголем број на индустриски хидраулични системи како и кај хидрауличните системи на мобилните единици. Хидраулично масло кое е отпорно на температурни и механички стресови и спречува создавање на штетни наслаги кои можат да ја намалат ефикасноста на хидрауличниот систем. Напредната технологија на Shell и избраното квалитетно базно масло овозможуваат продолжен работен век на маслото, стабилна вискозност и ефикасна работа на хидрауличниот систем. Спецификации и одобрувања од производители на опрема: Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245; Parker Denison (HF-0,HF-1,HF-2); Eaton E-FDGN-TB002-E; Fives (Cincinnati Machine) P-70; ISO 11158(HM); DIN 51524 Part 2 HLP; ASTM D6158-05(HM); Swedish Standard SS 15 54 34 AM

20

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ