ПРОДУКТИ

Shell Tellus S3 M 68

Опис на продуктот

Квалитетно хидраулично масло кое не содржи цинк. Дизајнирано од единствената и напредна технологија на адитиви кои не содржат цинк со што се овозможува пет пати подолг работен век на маслото, 91% поголема заштита на пумпата од абење, 48% побрзо истиснување на воздухот од маслото, 82% побрза филтрација и зголемена ефикасност на хидрауличниот систем. Поднесува високи температури и тешки оптоварувања, хидраулично масло кое има широка употреба за индистриска фиксна и мобилна опрема. Спецификации и одобрувања од призводители на опрема: Denison Hydraulics (HF-0,HF-1,HF-2); Eaton Vickers (Brochure 694); MAG (Cincinnati Macine) P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68); ISO 11158 (HM); DIN 51524-2 (HLP); ASTM 6158 (HM); SS 15 54 34 M

209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ