Блог

Пребарај
Сортирај

Антипенливец – инхибитор на пена во моторно масло

Во многу системи за подмачкување, особено оние традиционалните каде што радилицата (работната осовина) врши мешање на моторното масло со воздух, може да дојде до појава на слој од пена, особено изразено доколку во самото масло има детергенти или други површинско активни супстанци. Во ваквиот случај, самото моторно масло ја губи функцијата на хидрауличен флуид и…

Дознај повеќе

Детергенти во моторно масло

Детергентите кои се присутни во моторното масло имаат есенцијална улога во заштитата на критичните метални компоненти преку неутрализација на киселите компоненти кои се формираат при процесите на согорување на дизел и бензин. Детергентите во моторното масло имаат мултифункционална улога. Тие делуваат симултано на неколку процеси кои се случуваат во моторното масло додека истото ја врши…

Дознај повеќе

Депресанти на температурата на течење во моторните масла (Адитиви за снижување на температурата на течење на моторните масла)

Сите моторни масла кои содржат минерално базно масло во својат состав се подложни на формирање восоци при ниски оперативни температури. Причината за формирање на восочни кристали (восочни мрежи) во моторното масло е поради присуството на парафински структури во самото масло. Со цел да се намали количеството на восочни кристали во моторното масло при ниски температури,…

Дознај повеќе

Моторно масло

Моторното масло е совршен баланс помеѓу базното масло и пакетот на адитиви. Основна функција на моторното масло е да врши подмачкување помеѓу подвижните делови на моторот. Покрај тоа, секое квалитетно моторно масло воедно ги врши и следниве функции во моторот: Го чисти моторот од штетни наслаги Го лади моторот Оневозможува создавање на талози Заштитува од…

Дознај повеќе

ВЛИЈАНИЕ НА БАЗНИТЕ МАСЛА И АДИТИВИТЕ ВРЗ СВОЈСТВАТА НА МОТОРНИТЕ МАСЛА

Базното масло може да биде присутно во крајниот продукт од 70 % (m/m или масен удел) до 99 % (m/m) во некои индустриски апликации. Нормално е да, секоја компонента има свој удел во својствата – пеформансот на готовото масло. Подолу е дадена табела за улогата, односно влијанието што го имаат базното масло и адитивите врз…

Дознај повеќе

ВИСКОЗНОСТ

SAE СТАНДАРД Вискозноста на маслото, поточно проточноста е една од важните карактеристики за безбедно работење на моторот. Едноставно кажано, вискозитетот е мерка за тоа колку лесно маслото тече низ моторот на дадена температура. Природното својство на маслото е дека колку е повисока температурата, толку полесно тече и обратно, колку е постудено маслото, толку потешко тече.…

Дознај повеќе

КАКО ПОЛЕСНО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ НАЈДОБРОТО МОТОРНО МАСЛО ЗА ВАШИОТ АВТОМОБИЛ

ЗОШТО Е ПОТРЕБНО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ СООДВЕТНОТО МОТОРНО МАСЛО ЗА ВАШИОТ АВТОМОБИЛ? Најдоброто моторно масло за вашиот автомобил, го намалува триењето и абењето со што спречува директен контакт на металните делови кои  се движат. Топлината се распределува рамномерно, низ моторот, независно од деловите кои генерираат високи температури. Тоа води кон одржување на чистотата на моторот.…

Дознај повеќе

“SHELL HELIX ULTRA” ПРОИЗВОДИ – СИНТЕТИЧКИ МОТОРНИ МАСЛА КОИ ЈА НАМАЛУВААТ ПОТРОШУВАЧКАТА НА ГОРИВО И ГО ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТНИОТ ВЕК НА МОТОРОТ

Дали се прашувате што се случува под хаубата на вашиот автомобил во моментот кога притискате на пeдалата за гас и уживате во удобното возење? Доколку вашиот мотор не е подмачкан со моторно масло со соодветен квалитет, “срцето” на вашиот автомобил ќе биде во состојба на постојано страдање. Тоа настанува од една страна поради триење на…

Дознај повеќе

Парафински базни масла

Парафинското базно масло се добива од суровата нафта преку процес на рафинација. Процесот на рафинација дава минерални масла кои може да бидат парафински или нафтенски. На слика 1 е даден пример на парафинска молекула, а на слика 2 пример на нафтенска молекула.   Слика 1 Слика 2 Парафинско базно масло е она кое содржи ид…

Дознај повеќе

Нафтенски базни масла

Нафтенско базно масло е она кое содржи oд 65-75 % нафтени и 25-35% парафини. Тие се слабожолтеникави по боја поради малото присуство на аромати. Нафтените овозмoжуваат добра растворливост на адитивите во нив. Нафтенските базни масла се користат во лубрикантите од други базни масла, со цел да се подобри растворливоста на адитивите. На слика 1 е…

Дознај повеќе