Технички услуги

Shell Lube Match

Analyst

Coach

Услугата LubeMatch овозможува технички информации за моторните масла на Shell. Услуга која им овозможува на своите корисници самостојно да ги пронајдат производите со спецификациите кои одговараат и примена на производите. За повеќе информации може да се обратите на продажниот и техничкиот тим на Орбико.

Изберете моторно масло кое најдобро одговара на вашите потреби.

Потребно ви е Shell моторно масло?

Во каталогот на производи, на веб страната се потребните информации за производите кои се подложени на промени.

За повеќе информации погледнете го сајтот http://lubematch.shell.com/

LubeAnalyst, услуга која овозможува проверка на примероци моторно масло од моторот на вашиот автомобил.

Услугата LubeAnalyst овозможува:

Навремено откривање на проблемите во моторот;

Брзо достапни резултати;

Намалени трошоци за одржување;

Поголема сигурност;

Точен мониторинг за време на работењето;

Со постојано користење на оваа услуга, компаниите ги намалуваат трошоците за одржување и ја зголемуваат продуктивноста. Оваа услуга е достапна по конкурентна цена за вас.

LubeCoach претставува обука за правилен избор на моторни масла и технички карактеристики на производите на Shell за сите заинтересирани партнери.

Доколку сте заинтересирани за оваа услуга, ве молиме контактирајте не.