“SHELL HELIX ULTRA” ПРОИЗВОДИ – СИНТЕТИЧКИ МОТОРНИ МАСЛА КОИ ЈА НАМАЛУВААТ ПОТРОШУВАЧКАТА НА ГОРИВО И ГО ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТНИОТ ВЕК НА МОТОРОТ