ВЕСТИ

Liquefied Natural Gas (LNG)

Многу луѓе кои имаат потреба од енергија се наоѓаат далеку од гасните полиња, правејќи ги цевководите премногу непрактични или скапи за градење. За да се надмине овој проблем, гасот може да се олади за да се добие течност, намалувајќи го неговиот волумен за полесно, побезбедно чување и испорака до потребната дестинација.

Shell е пионер во LNG повеќе од 50 години. Во Арзу, Алжир, е направен првиот погон за претварање на природниот гас во течност во 1964 година, процес во кој била вклучена компанијата Shell. Истата година била направена и првата достава од Алжир до Велика Британија, започнувајќи ја денешната глобална трговија.

 

Што е LNG? 

LNG е чиста, безбојна и нетоксична течност која се создава кога природниот гас се лади на -162°C (-260F). Процесот на ладење го намалува волуменот на гасот за 600 пати што го прави процесот на чување и транспорт побезбеден. Во неговата течна состојба LNG е незапаллив.

Кога LNG (втечниот гас), ќе стигне до потребната дестинација, се враќа повторно од течност во гас со процесот на регасификација и се пренасочува за понатамошна употреба.

 

LNG процес