ВЕСТИ

DYNAMIC PROTECTION PLUS TECHNOLOGY

Shell Rimula синтетичките1 моторни масла се развиени со Dynamic Protection Plus технологијата. Овие моторни масла се дизајнирани за максимлна заштита на моторот. Тоа се моторни масла што работат напорно како и Вас.

Сите знаеме колку напорни можат да бидат патиштата. Поради тоа Shell Rimula синтетичките моторни масла со Dynamic Protection Plus технологијата се тука да овозможат одлични перформанси на моторот и долготрајна заштита при најразлични услови на патот.

Научниците на Shell развија палета на синтетички1 масла Shell Rimula so Dynamic Protection Plus технологијата. Оваа технологија е комбинација од синтетички базни масла и Shell-овата Adaptive Additive технологија. На пример Shell Rimula R6 LME овозможува подобра заштита од абење2 и до 51%.

Што е Shell Rimula со Dynamic Protection Plus технологија?

Shell Rimula синтетички1 моторни масла со Dynamic Protection Plus технологијата дизајнирани се со комбинација на синтетички базни масли и Shell-овата Adaptive Additive технологија како врвни и најсовремени моторни масла за тешко оптоварените дизел мотори.

Зошто е битно за вашиот камион?

Shell Rimula моторните масла за тешко оптоварените дизел мотори имаат синтетички опсег за комбинирање на претходно споменатите технологии со што се овозможува зголемување на придобивките од употребата на овие моторни масла при одржување, како и при работа на моторот во тешки работни услови.

Придобивките од употребата на Shell Rimula синтетичките1 моторни масла варира во зависност од производот кој го користите. На пример придобивките од употребата на Shell Rimula  R6 LME се следниве:

Зошто Shell Rimula со Dynamic Protection Plus технологија?

  1. Заштеда на гориво – нискиот вискозитет на моторното масло овозможува намалување на потрошувачката на гориво како и целокупното одржување на моторот на возилото3. Користењето на моторно масло со ниска вискозност ја намалува потрошувачката на гориво бидејќи ја намалува загубата на енергијата за извршување на дневните активности.
  2. Подобра заштита на моторот од абење – заштитата на моторот од абење и зголемувањето на неговата издржливост е од суштинско значење на се избегне непланиран застој во работата со што се извлекува максимумот и истовремено се продолжува неговиот работен век. Заштитата од абење развиена од научниците на Shell овозможува одлично подмачкување и во најкритичните делови од моторот.
  3. Продолжени интервали на промена на моторното масло – формулацијата на моторното масло Shell Rimula R6 LME овозможува продолжување на интервалите за промена на моторното масло4 со што се намалува времето на застој на возилото.
  4. Чисти клипови12чисти клипови овозможуваат поголема ефикасност на моторот. Shell Rimula R6 LME содржи адитиви кои спречуваат создавање на наслаги во моторот и продолжени интервали за промена на моторното масло што значи заштеда за одржување на возилото.
  5.  Компатибилност со системот за емисја на гасови – ефикасното работење на моторот на возилото значи и ефикасно менаџирање на бизнисот. Уредите како филтерот за тврди честочки (DPF) овозможува задржување на тврдите честици и останатите штетни материи кои настануваат при процесот на работење на моторот и недозволува истите да се ослободат во животната средина. Доколку овој филтер се запуши се зголемува потрошувачката на гориво, затоа синтетичките масла на Shell со Dynamic Protection Plus технологија содржат адитиви кои ги разградуваат овие честички и не дозволуваат да дојде до запушување на DPF5.

 

Shell моторни масла кои се дизајнирани со Dynamic Protection Plus технологија

 

Shell Rumula R6 LME Plus
Shell Rumula R6 LME Plus

 

Shell Rumula R6 LME Plus
Shell Rumula R6 LME Plus
Shell Rumula R6 LM
Shell Rumula R6 M
Shell Rumula R5 E
Shell Rumula R5 E

 

1 Синтетички масла на Shell Rimula се производите Shell Rimula R5 and R6 со исклучок на Shell Rimula R6 ME и Shell Rimula R5 LM.

2 До 51% подобра заштита од абење во споредба со ревидирана построга MB 228.51 граница, измерена при тестирање на моторите MB OM 646 LA.

3 Споредено со стандардните индустриски масла 10W-40. Точните  придобивки и/или заштеди може да се разликуваат во зависност од типот на возилото, условите на работа, претходно употребуваните моторни масла и начинот на претходното одржување на возилото, состојбата на опремата.

4 Зависи од типот на возилото и апликацијата

5 Уникатен систем на адитиви дизајниран за возила со DPF

6 Споредено со Volvo VDS-4 лимитот, измерено на Mack T12 300h тест на моторот.

7 Споредено со ревидирана построга MB 228.51 граница, измерена при тестирање на моторите MB OM 646 LA.

8  Демонстриран според MB лимитот за абење на  брегаста осовина OM 646 L моторниот тест .  (Сегз знаеш)

9 Во споредба со API CI-4 границата, измерено во Caterpillar 1k тест на моторот.

10 Споредено со API CH-4/ACEA E3 конкурентни моторни масла (PDSC оксидациски тест)

11 Споредено со SAE 15W-40 мотори масла.

12 До 45% почисти клипови во споредба со ревидирана построга MB 228.51 граница, измерена при тестирање на моторите MB OM 501 LA.

13 Споредено со стандардните индустриски масла 15W-40. Точните  придобивки и/или заштеди може да се разликуваат во зависност од типот на возилото, условите на работа, претходно употребуваните моторни масла и начинот на претходното одржување на возилото, состојбата на опремата.