ПРОДУКТИ

Aeroshell oil W100

Опис на продуктот

AeroShell W маслата се првите безпепелни дисперзантски масла за подмачкување на авионски клипни мотори. Комплетот на адитиви кои го содржат овозможува одлична стабилност и дисперзија како и заштита од создавање на пена, со што го одржуваат моторот чист. Спецификации и одобрувања: U.S specification SAE J-1899 replaces MIL-L-22851D; U.S.:Approved J-1899 SAE Grade 50; British:Approved J-1899 SAE Grade 50; French: AIR 3570 (Grade SAE 50); Russian: MS-20; NATO Code: O-125 Obsolete; Joint Service Designation: OMD -250; Textron Lycoming: 301F; Teledyne Contintental: MHS 24B; Pratt & Whitney: Service Bulletins 1183-S; Curtiss Wright: Various Service Bulletins-refer to relevant Bulletin; Franklin Engines: Various Service Bulletins-refer to relevant Bulletin.

208,175

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ