ПРОДУКТИ

Shell Tellus S2 VX 32

Опис на продуктот

Shell Tellus S2 VX висококвалитетно хидраулично масло дизајнирано од Група II на базни масла кои овозможуваат одлична заштита и ефикасност при примена во широк температурен интервал. Хидраулично масло кое е отпорно на температурни и механички оптоварувања и спречува создавање на штетни наслаги кои ја намалуваат ефикасноста на хидрауличниот систем. Напредната технологија на Shell и квалитетното базно масло овозможуваат продолжен работен век на маслото, стабилна вискозност во широк температурен интервал како и ефикасно работење на хидрауличниот систем. Спецификации и одобрувања од производителите на опрема: Parker Denison (HF-0; HF-1; HF-2); Eaton E-FDGN-TB002-E; Fives (Cincinnati Machine) P-68; ISO 11158 (HV); DIN 51524 Part 3 HVLP; ASTM D6158 (HV); Swedish Standard SS 15 54 34 AM; Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245

20

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ