ПРОДУКТИ

Gadus S2 V220 2

Опис на продуктот

Квалитетна повеќенаменска маст која покрај EP содржи и други адитиви кои зголемуваат нејзиното делување. Оваа маст преставува мешавина од минерално масло со висок индекс на вискозност и литиум хидроксистеаратов сапун. Температурен интервал на користење: -20°C до 130°C.

18, 180

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ