ПРОДУКТИ

Gadus S2 V220AD 2

Опис на продуктот

Gadus S2 V220AD 2 е повеќенамеска маст со високи перформанси која содржи цврсти компоненти за подмачкување на делови подложни на груби услови на работа. Се состои од минерално масло со висок индекс на вискозност, во комбинација со калциум/литиумови сапуни и адитиви кои овозможуваат сигурна заштита од оксидација, абење, корозија, екстремни притисоци и адхезија (слепување) на подмачканите делови. Наменета е и за употреба во присуство на влага и прашина. Температурен интервал на користење: -25°C до 120°C. Краткотрајно ги задржува своите перформанси и при температура од 130°C.

18

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ