ПРОДУКТИ

Shell Spirax S4 G 75W-90

Опис на продуктот

Cинтетично масло за модерни синхронизирани мeнувачи, посебно се користи кај леки и леснооптоварени возила на Volkswagen. Спецификации: API:GL-4; VW TL 501.50

20L

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ