ПРОДУКТИ

Aeroshell oil W80

Опис на продуктот

AeroShell W маслата се првите безпепелни дисперзантски масла за подмачкување во авионските клипни мотори. Комплетот на адитиви кои го содржат овозможува одлична стабилност и дисперзија како и заштита од создавање на пена, со што го одржуваат моторот чист. Спецификации и одобрувања: U.S. Specification SAE J-1899 replaces MIL-L-22851D; U.S.:Approved J-1899 SAE Grade 40; British:Approved J-1899 SAE Grade 40; French: (AIR 3570 Grade SAE 40); Russian:MS-14; Nato Code: O-123 Obsolete; Joint Service Designation: OMD-160; Textron Lycoming: 301F; Teledyne Continental: MHS 24B; Pratt & Whitney: Service Bulletin 1183-S ;Curtiss Wright: Various Service Bulletins-refer to relevant Bulletin; Franklin Engines:Various Service Bulletins-refer to relevant Bulletin.

208,175

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ