ПРОДУКТИ

Shell Tellus S2 V 32

Опис на продуктот

Shell Telus S2 V хидраулично масло кое содржи адитиви кои овозможуваа двојно поголема истрајност на ова масло во однос на индустриските стандарди. Одлична заштита на пумпата и висока ефикасност и сигурност доколку се применува на системи кои работат на отворен простор и ниски температури. Формулирано да ја задржи вискозноста и својствата во интервалот на замена при високи температури, влага и при тешки механички оптеретувања. Овозможува и до 85% намалено абење на пумпата, до 68% заштита од промена на вискозноста на маслото, 2.5 пати подолг работен век на маслото во споредба со индустриските стандарди, 34% побрзо истиснување на воздухот и 50% подобрена филтрација. Спецификации и одобрувања од производители на опрема: Denison Hydraulics (HF-0,HF-1,HF-2); Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68); Eaton Vickers М-2950 S,Eaton Vickers I-286 S; Swedish Standard SS 15 54 34 AM; ISO 11158 (HV); AFNOR NF-E 48-603; ASTM 6158-05(HV); DIN 51524 HVLP 3; GB 111181-1-94 (HV).

209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ