ПРОДУКТИ

Morlina S1 B 150

Опис на продуктот

Индистриско масло за лагери и затворени индустриски системи каде што маслото кое циркулира овозможува одлична заштита особено при работни процеси каде деемулзификацијата (односно одвојување на водата) е важна за продoлжен работен век на опремата. Ги исполнува повеќето основни стандарди и вообичаените потреби на маслата наменети за рамни и тркалачки лагери на индустриска опрема. Спецификации: Morgan MORGOIL® (New Oil Ref. 1.1); DIN 51517-1-Oil Type C

209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ