ПРОДУКТИ

Shell Tonna S3 M 220

Опис на продуктот

Високо квалитетно масло посебно создадено за подмачкување на машински лизгачи на алат, табли и механизми за пренос на материјал. Овозможува одлична заштита од абење и одлично се прилепува на површините кои подмачкува создавајќи постојан слој за прецизна обработка и сигурна заштита на опремата, особено на машини кои работат со голема прецизност и мала брзина и кај машини со комбинирани системи за подмачкување. Shell Tonna S3 M 32 и Shell Tonna S3 M 68 се наменети за подмачкување на хоризонтални машински лизгачи. Маслото Shell Tonna S3 M 220 е наменето за вертикални машински лизгачи поради повисоката вискозност. Спецификации и одобрувања од производителите на опрема: Fives Cincinnati P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68); ISO 11158 / ISO 6743-4 HG; ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC; ISO 19378 / ISO 6743-13 GA и GB; DIN 51502-3 CGLP

20, 209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ