ПРОДУКТИ

Shell Spirax ATF ZM

Опис на продуктот

Премиум масло за трансмисии за тешко оптоварени возила кои имаат ZF преносници со продолжен интервал на замена на масло.Shell Spirax S6 ATF ZM маслото е потполно синтетичко со преиум квалитет за автоматски трансмисии на тешко оптоварени машини,специјално дизајнирано во соработка со ZF производителот, како масло за новите генерации на ZF-Ecomat и ZF-Ecolife трансмисии. Shell Spirax S6 ATF ZM овозможува ултимативен перформанс со продолжена промена дури и при најтешките работни услови. Спецификации: ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 20F, 25F; MAN 339 Tip Z4 (ZF-Ecomat), MAN 339 Tip Z13 (ZF-Ecolife)

20L | 209L

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ