ПРОДУКТИ

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 32,46,68

Опис на продуктот

Компресорско масло кое се користи во разладни системи кои користат амонијак како разладно средство. Формулирано од специјално рафинирано парафинско базно масло во комбинација со адитиви да го заштитат системот од згуснување на маслото и формирање на наслаги на внатрешната страна на испарувачот. Спецификации и одобрувања: DIN 51503 KAA и KE, за разладување со амонијак (R717) и пропан (R290).

209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ