ПРОДУКТИ

Shell Tonna S2 M 68

Опис на продуктот

Специјално создадено масло за подмачкување на машински лизгачи на алат, табли и механизми за пренос на материјал. Формулирано од високо рафинирано минерално масло и посебни адитиви кои овозможуваат одлично подмачкување на лизгачките површини. Особено се препорачува за процесите каде сечењето на материјалите е во присуство на течност.Има својство да формира постојан слој на површините кои ги подмачкува, кој не се отстранува при присуство на течност за обработка на метал со што се намалува потрошувачката на масло. Најчесто се применува во механизми за пренос на материјал за широк спектар на материјали, вклучувајќи и процеси со леано железо и синтетички материјали. Shell Tonna S2 M 68 е наменето за подмачкување на хоризонтални машински лизгачи, додека Shell Tonna S2 M 220 е наменето за вертикални машински лизгачи поради повисоката вискозност. Спецификации и одобрувања од производители на опрема: Fives Cincinnati P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68), P-53 (ISO 32); ISO 19378 / ISO 6743-13 GA и GB DIN CGLP; GB 11118.1 L-HG

20, 209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ