ПРОДУКТИ

Shell Tellus S2 M 32

Опис на продуктот

Квалитетно хидраулично масло одобрено од страна на повеќе светски производители на опрема. Овозможува зголемена ефикасноста со што заштитува од создавање на талог и наслаги при тешки оптоварувања и високи температури на работа. Заштитата од оштетување на хидрауличните системи помага да се продолжат сервисните интервали. Shell Tellus S2 M хидрaуличното масло е 2.5 пати подолготрајно и поефикасно за разлика од стандардните индустриски масла, со што осигурува 82% помала потрошувачка, 34% побрзо истиснување на воздухот од маслото и 50% подобра филтрaција. Се применува во хидраулични индустриски ситеми (за примена во мобилна опрема се препорачува Shell Tellus S2 V). Сите хидраулични масла од групата на Shell Tellus ги исполнуваат DIN стандардите како би се осигурала дополнителна заштита, зголемена функционалност на филтрите и намалени трошоци за одржување. Спецификации и одобрувања од производители на опрема: Denison Hydraulics (HF-0,HF-1,HF-2); Cincinnati Machine P-68 (ISO 32); Eaton Vickers (брошура 694); Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), ISO 22-100; Swedish Standard SS 15 54 34 AM; ISO 11158 (HM); ASTM D6158-05 (HM); DIN 51524 HLP 2; GB 111181-1-94 (HM)

20, 209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ