ПРОДУКТИ

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32,46,68

Опис на продуктот

Синтетичко масло за разладни компресори на база на алкилирани бензени. Формулирано да овозможи висока ефикасност на разладниот систем и да го штити системот од создавање на наслаги и талог. Компатибилно е за користење во разладни компресори каде како разладни средства се користат CFC (хлорофлуоројаглеводороди) и HCFC (хидрохлорофлуоројаглеводороди) односно R12 и R22, амонијак (R717), пропан (R290) и јаглерод диоксид (R744). Спецификации и одобрувања: DIN 51503 KAA и KC.

209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ