ПРОДУКТИ

Shell Spirax S2 G 80W-90

Опис на продуктот

Високо квалитетно масло наменето за мануелни менувачи и запчести преносници. Shell Spirax S2 G 80W-90 е автомобилско масло за менувачи кое содржи адитиви потребни за умерени и тешки услови на работа. Спецификации: API GL-4

20L | 209L

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ