ПРОДУКТИ

Gadus S3 V220C 2

Опис на продуктот

Премиум маст за повеќенаменска употреба добиена од комбинација на минерално масло со висок индекс на вискозност и литиумов комплекс како згуснувач. Дополнително ги содржи најновите адитиви за да овозможи врвни перформанси на подмачканите делови и заштита од оксидација, абење и корозија. Особено е наменета за делови кои се изложени на високи температури и оптоварувања. Температурен интервал на користење: -20°C до 140°C.Краткотрајно ги задржува своите перформанси и при температура од 150°C.

4,18, 180

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ